Chuyện lạ

Phát minh xe ô tô chạy bằng coca-cola và kẹo mentos

Chiếc xe Mark II được thiết kế và vận hành theo kiểu lực đẩy của tên lửa, và nó chỉ có duy nhất một chỗ ngồi. Để vận hành được chiếc xe, Fritz Grobe and Stephen Voltz đã sử dụng đến 54 chai nước giải khát Cocacola và 324 viên kẹo Mentos, khi trộn lẫn 2 thứ này lại với nhau sẽ xảy ra phản ứng có lực đẩy cực mạnh và có thể đẩy chiếc xe Mark II đi được một quảng đường dài 73m.